Herbergier "best practice"

Waardecreatie in de Nederlandse zorg is het laatste van zes thema’s die zijn belicht binnen "werken aan de zorg", in opdracht van het ministerie van VWS. In dit onderzoek is voor acht aandoeningen gezocht naar de optimale mix van kwaliteit én organisatie van de zorg. Bij de aandoening dementie is de Herbergier opgenomen als "best practice".

Lees het hele bericht »

Herbergier Thuis

In 2012 start de ontwikkeling van Herbergier Thuis. Hiermee willen we mensen met dementie die op onze interesselijst staan, thuis gaan verzorgen.

Lees het hele bericht »