Thomashuis: uniek en kleinschalig

Een Thomashuis is een vernieuwende vorm van zorgen voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Regelarm. Met alle vrijheid voor de ‘zorgondernemers’ om datgene te bieden wat de bewoners nodig hebben. Niet op basis van protocollen. Wel op basis van intuïtie, ervaring en eigen inzicht. Deze zorgondernemers wonen ook zelf in het Thomashuis, in een privé-gedeelte. Zij kunnen zelf hun zorgteam samenstellen. Zo is elk van de meer dan 100 Thomashuizen een unieke gemeenschap.

Mooi wonen, sfeervolle zorg

Het eerste Thomashuis werd in 2004 geopend, vanuit de drive om de zorg voor verstandelijk gehandicapten echt anders in te richten. Alleen al de huizen zelf zijn bijzonder. Monumentale panden, karakteristieke woonhuizen, woonboerderijen, op mooie en rustige plekken in Nederland. De huizen zijn groot genoeg om ieder van de acht bewoners een eigen kamer te geven. Deze wordt door de bewoner en zijn of haar familie naar eigen wens en smaak ingericht. Het is hun thuis in het huis. Ze ontvangen hier bezoek, kunnen er heerlijk op zichzelf zijn. Elk Thomashuis heeft ook afgescheiden privé-vertrekken waar de zorgondernemers wonen.


Zorgondernemers: een ondernemend stel

Eén van de onderscheidende aspecten van de Thomashuizen is het zelfstandig zorgondernemerschap. Een echtpaar of een samenwonend stel leiden ‘hun’ Thomashuis als een zelfstandige onderneming. Zij selecteren zelf de bewonersgroep en stellen hun eigen team van vaste medewerkers samen.

De zorgondernemers leggen contacten in de directe omgeving, voor passende dagbesteding van de bewoners of een zinvolle invulling van de vrije tijd. Zo kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers met bewoners wandelen of helpen met hobby’s. De zorgondernemers hebben, uiteraard binnen kwalitatieve kaders, alle vrijheid om de zorg in het Thomashuis zelf vorm te geven.

Een vertrouwd thuis

De zorgondernemers zijn voor de – vaak toch wat kwetsbare – bewoners een constante factor. Ook voor de naasten en familie van de bewoners zijn ze een vaste basis. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid: wat is er nou precies met wie afgesproken? Als je zo werkt, hoef je niet nodeloos veel tijd en energie te steken in papieren zorgplannen. Dit doet recht aan de professionaliteit en de creativiteit van de zorgondernemers en het team. Bewoners kunnen zich volop ontplooien, echt tot hun recht komen.