De Drie Notenboomen,
bron van nieuwe zorgformules

Het fenomeen Thomashuis is één van de vernieuwende zorgformules van De Drie Notenboomen. Deze organisatie is in 2003 opgericht, uit onvrede met het toenmalige aanbod van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ons streven is: zorg leuker, beter en goedkoper te maken.

Minder praten, minder regels, meer zorg

Naar onze mening draait zorg voor mensen met een verstandelijke beperking om liefde en persoonlijke aandacht. Maar, we zien dat in de reguliere zorg al te veel geld gaat zitten in management, bureaucratie en processen. Zorgverleners zijn managers geworden, of productiemedewerkers. Eindeloze diagnoses, doorverwijzingen, evaluaties en rapportages lijken een doel op zich. Terwijl samen een uurtje wandelen heilzamer kan zijn dan een uur aan een rapport werken. Want dat laatste, daar wordt niemand vrolijker of beter van.

Kleiner, persoonlijker, voordeliger

Sinds 2003 werken we bij De Drie Notenboomen aan een andere opzet van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zelfstandige zorgondernemers. Een stabiele centrale organisatie. De kleinschaligheid van de Thomashuizen. Die pijlers bleken zo succesvol dat we een vergelijkbare zorgformule ontwikkelden, speciaal voor ouderen met geheugenproblemen: Herbergier. Ook dáár gaan we uit van de zorgvraag, van de mensen om wie het gaat. Processen, structuren of carrière-ambities van managers kunnen nooit het  vertrekpunt zijn, bij deze vormen van zorg. Zorg zoals wij die hebben ingericht is leuker voor iedereen en bovendien veel voordeliger.

Voorvechter en voorloper

De Drie Notenboomen beschermt het imago en de kwaliteit van de hier ontwikkelde zorgformules. We zijn de gesprekspartner van maatschappelijke organisaties, de landelijke overheid, cliënten- en patiëntenorganisaties. We werken onverminderd aan steeds meer draagvlak voor onze invulling van en onze visie op zorg. We bouwen onze bestaande formules gestaag uit. Zonder daarbij concessies te doen aan de kern: de mensen voor wie wij mogen zorgen een fijn thuis bieden.