Eigen frisse start of overname

Er zijn nu al meer dan 100 Thomashuizen en de groei is er nog niet uit. Er zijn dus nog altijd zorgondernemers die vanaf nul beginnen. Maar met zoveel bestaande Thomashuizen zijn er uiteraard ook vaak overnames. Deze beide trajecten worden goed begeleid.

Altijd eerst selectie

Het spreekt voor zich dat we het welzijn van onze bewoners willen waarborgen. Daarom is een intensief selectieprogramma opgezet. Want zelfs met de juiste ervaring of kennis kan niet iedereen zorgondernemer worden. Dit is geen normale baan in de zorg.

Thomashuis eigen maken

Is de selectie met goed gevolg doorlopen, dan mogen de aankomende zorgondernemers het curriculum van het Thomashuis tot zich nemen. Dit is in feite een weerslag van alle kennis en ervaringen die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan.

Een huis kiezen of zelf opzetten

Wie een bestaand Thomashuis overneemt, gaat uiteraard uitgebreid kennis maken met bewoners en team. Je moet immers, als het goed is, minstens vijf jaar intensief met elkaar optrekken.

Wie een nieuw Thomashuis gaat opzetten, heeft vooral ook behoefte aan bijvoorbeeld ondersteuning bij financiering en advies bij het selecteren van bewoners en medewerkers. Wij helpen waar nodig en waar mogelijk.