Wat is een Thomashuis?

In een Thomashuis wonen acht volwassenen met een verstandelijke beperking, en samen met hen de zorgondernemers die het huis leiden. Elk Thomashuis heeft een heel eigen sfeer. De zorgondernemers en hun team vullen de zorg in zoals hun hart dat ingeeft. Zo kunnen de bewoners zich maximaal ontplooien en zichzelf zijn. Lees meer >

Thomashuizen, een succesverhaal

Het fenomeen Thomashuis kent sinds 2004 een onstuimige groei. Er blijkt enorm veel behoefte te zijn aan anders-dan-andere zorg voor volwassen met een verstandelijke beperking. Het uitgangspunt is: ‘gewoon samen leven’. Lees meer>

Word ook zorgondernemer!

De Thomashuizen zijn volop in beweging. Zo gingen de afgelopen maanden de deuren open van nieuwe Thomashuizen en zijn nieuwe Thomashuizen in ontwikkeling, zoals in Ermelo. Daarnaast besluiten zorgondernemers na jarenlange inzet het stokje over te dragen. En daarom zijn wij constant op zoek zijn naar geschikte nieuwe ondernemers.

Lees het hele bericht »