Wat is een Thomashuis?

In een Thomashuis wonen acht volwassenen met een verstandelijke beperking, en samen met hen de zorgondernemers die het huis leiden. Elk Thomashuis heeft een heel eigen sfeer. De zorgondernemers en hun team vullen de zorg in zoals hun hart dat ingeeft. Zo kunnen de bewoners zich maximaal ontplooien en zichzelf zijn. Lees meer >

Thomashuizen, een succesverhaal

Het fenomeen Thomashuis kent sinds 2004 een onstuimige groei. Er blijkt enorm veel behoefte te zijn aan anders-dan-andere zorg voor volwassen met een verstandelijke beperking. Het uitgangspunt is: ‘gewoon samen leven’. Lees meer>

Kom naar de informatiemiddag

De Thomashuizen zijn volop in beweging. Er komen nieuwe huizen bij, en soms besluiten zorgondernemers na jarenlange inzet het stokje over te dragen. Dat maakt dat we continu op zoek zijn naar geschikte kandidaten. Iets voor jullie? Meld je dan aan voor de informatiebijeenkomst op 1 september!

Lees het hele bericht »