Veiligheid en rust in het Thomashuis

In een Thomashuis wonen mensen die kwetsbaar zijn. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals een laag IQ, autisme of het syndroom van Down. Deze bewoners hebben baat bij de klassieke trits Reinheid, Rust en Regelmaat. Klinkt ouderwets, maar juist dàt is in de moderne vorm van zorgverlening al te vaak verloren gegaan. 

Vaste gezichten

Mensen die zorg behoeven, hebben tegenwoordig vaak de pech dat er al te veel mensen voor ze zorgen. Steeds iemand anders van de thuiszorg. Teamwisselingen. Elders op deze site leest u in een aantal verhalen van familieleden en zorgondernemers hoe belastend dat kan zijn. En familielid zegt het zo: ‘Allemaal passanten, die in en uitvliegen. Dat noem ik geen leven, dat noem ik óverleven.’ Daarom doen wij het anders. Er is continuïteit doordat er altijd dezelfde mensen zijn. Zo kun je ook beter afspraken maken en ervoor zorgen dat iedereen die nakomt. Want echte zorg zit niet in een map met plannen en overdrachten, maar in het hart en hoofd van de verzorgenden. Met minder mensen kun je méér zorg bieden.

Veilig uitwaaieren

De bewoners in de verschillende Thomashuizen hebben allemaal zo hun dagelijkse bezigheden. De één gaat naar een activiteitencentrum, de ander naar begeleid werken. De één wordt gebracht, de ander neemt zelf de trein. Een Thomashuis staat altijd midden in de samenleving. Letterlijk en figuurlijk. De huizen staan vaak in het centrum van een dorp of stad. Zo gaat het huis op in de gemeenschap. Buurtbewoners, vrijwilligers, familie, naasten van de bewoners, er altijd aanloop. Omdat het in het huis veilig en vertrouwd is, is dat hier geen belasting.