Kosten en financiering

Zorg in een Thomashuis is in principe voor iedereen financieel haalbaar. De kosten voor het verblijf hier vallen uiteen in twee categorieën: woonkosten en zorgkosten. 

Kosten en financiering

Zorg in een Thomashuis is in principe voor iedereen financieel haalbaar. De kosten voor het verblijf hier vallen uiteen in twee categorieën: woonkosten en zorgkosten.

Woonkosten

De woonkosten bestaan uit huur, service – en schoonmaakkosten en bijdragen voor onder andere de maaltijden en het wassen van kleding. Elke bewoners mag de eigen kamer naar eigen wens en smaak verven, stofferen en inrichten. De kosten hiervoor draagt de bewoner en zijn of haar familie zelf. Vaak betalen onze bewoners de huurkosten uit een Wajong-uitkering of ze hebben zelf inkomen. Uiteraard mag ook de familie bijdragen.

Zorgkosten

De zorgkosten worden over het algemeen betaald uit het persoonsgebonden budget van de bewoner. Dit PGB is door iedereen aan te vragen die 24-uurs zorg nodig heeft. Kosten voor huis- en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering.

Hoe krijg ik een PGB?

Voor het ontvangen van een persoonsgebonden budget (PGB) is allereerst een indicatie nodig van het CIZ. Dit is een onafhankelijk indicatie-orgaan dat vaststelt of iemand zorg nodig heeft. Op www.ciz.nl kunt u via uw postcode vinden wat uw regionale CIZ-vestiging is en hoe de aanvraagprocedure werkt. Hier vindt u meteen ook de gegevens van uw regionale Zorgkantoor. Heeft u een CIZ-indicatie ontvangen, dan kunt u het regionale Zorgkantoor opdracht geven om deze indicatie om te laten zetten naar een persoonsgebonden budget (PGB). Meestal gaat dit via een aanvraagformulier. Het regionale Zorgkantoor kan u informeren wat zij hiervoor nodig hebben. Vanuit het PGB-budget koopt u vervolgens de zorg in bij het Thomashuis. U krijgt hiervoor maandelijkse facturen. Aan het Zorgkantoor legt u verantwoording af over de besteding van uw budget. De spelregels hiervoor ontvangt u van uw Zorgkantoor.