Kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg

In de Thomashuizen geven we zorg op een geheel nieuwe manier vorm en inhoud. We laten ons niet leiden door regels. Doen we dan maar wat? Allerminst. We hechten veel waarde aan kwaliteit en die wordt ook intensief getoetst. 

ISO-gecertificeerd

In 2006 ontving De Drie Notenboomen, de centrale organisatie achter de Thomashuizen, een ISO-certificering voor de bedrijfsvoering. Deze certificering is een waarborg dat wij transparant, verantwoord en gestructureerd werken. Om de kwaliteit van hoog peil te houden, werken we samen met ARGO. Deze onafhankelijke, externe organisatie onderzoekt periodiek onze werkwijze.

Onder de loep bij ARGO

ARGO is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. ARGO is sinds 1998 als zelfstandige organisatie gespecialiseerd in onderzoek, advies en kwaliteitsverbetering voor zorgaanbieders, overheden en koepelorganisaties in de zorgsector. Bij onze zorgformules Thomashuis en Herbergier toetst ARGO op drie aspecten:
Kwaliteit van leven
Kwaliteit van zorg
Kwaliteit van communicatie
Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve metingen. 

Kwantitatieve meting

In samenwerking met De Drie Notenboomen ontwikkelde ARGO twee vragenlijsten, waarin de genoemde aspecten aan bod komen. Eén lijst wordt voorgelegd aan belangenbehartigers van de bewoners (ouders of vertegenwoordigers). De andere lijst is voor het personeel van de Thomashuizen. De resultaten worden verwerkt in een overzichtelijk rapport. Deze metingen worden om het jaar uitgevoerd.

Kwalitatieve meting

Bij deze metingen worden groepsinterviews gehouden met ouders en vertegenwoordigers. Dit gebeurt in een vertrouwelijke setting en onder leiding van een ervaren interviewer. De interviews zijn bedoeld om de uitkomsten van de kwantitatieve interviews te verdiepen. Het gaat hier vooral om verbetersuggesties, vanuit het perspectief van de bewoners. Aanvullend wordt nog een gesprek met de zorgondernemers gevoerd. Ook deze meting wordt om het jaar gehouden. 

Kwaliteit verbeteren

Naar aanleiding van de uitkomsten stellen de zorgondernemers een plan op om de kwaliteit in hun Thomashuis verder te verbeteren. Dit wordt besproken met ouders en vertegenwoordigers, zodat zij actief deelgenoot worden van de kwaliteitsverbeteringen. 

Klachten

In een Thomashuis is het bieden van kwalitatieve zorg een essentieel streefdoel. Open dialoog en korte communicatielijnen – rechtstreeks voortvloeiend uit de kleinschalige aanpak van de Thomashuizen – zijn hierbij van cruciaal belang. Er wordt elke dag hard gewerkt om dit voor mekaar te krijgen.

Het kan echter zijn dat u toch niet tevreden bent. Als dit zo is, dan willen we u in eerste instantie vragen om de zorgondernemers van het desbetreffende Thomashuis hierover aan te spreken.

Zit u met een klacht waar u onderling niet uit raakt? Dan kunt u via hun website contact opnemen met een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

Alle individuele Thomashuizen beschikken over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Deze regeling dient om onvrede en klachten op een effectieve, laagdrempelige en professionele manier af te handelen.

Complimenten

Bent u tevreden over de Thomashuizen? Dat horen we uiteraard ook graag!

Laat het ons dan weten of geef een beoordeling op de Facebookpagina van de Thomashuizen.